Mustika in gesprek met Trends Radio Mustika internet streaming Archief Dialog Mondial
Archief
 Het overnemen van teksten en/of foto's voor niet commerciele en doeleinden is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

 BOYZ 2 Min omringen Kroncong Diva Sundari Soekotjo

 
Foto Utami Alidarso, 16 augustus 2007 Den Haag na studiogesprek bij Surjadjati
  
SUNDARI SOEKOTJO gearriveerd in Nederland 14-8-2007
 
 
 
 
>Sundari Soekotjo verblijft tussen 13 en 24 augustus 2007 in Nederland 17 HUT RI ke 62. In verband met de jaarlijkse viering  onafhankelijkheid Republiek Indonesia.
Deze dag (17/8) wordt overal ter wereld gevierd waar Indonesiers gevestigd zijn. Ook hier in Suriname zullen er cultuuruitdragers uit Indonesie worden gehaald door de DUBES Republiek Indonesia te Paramaribo.

 

In Den Haag zal in de tuin van de residentie van de Indonesische Ambassade in Wassenaar THE QUEEN OF KRONCONG optreden. Ook haar Pop Jawa nummers doen het heel goed bij onze luisteraars sinds de oprichting van radio Mustika op 9 augustus 2003. " Gelas-gelas kaca " is voor u geen onbekend nummer en wat de kroncong stijl betreft is Sundari een echte DIVA en deskundige op het muzikaal vlak. We kijken uit naar een verslag met mooie foto's van onze overzeese webmaster.

 

 

 

 KBRI Paramaribo 

 

Het kunnen nemen van een foto van heel dichtbij van de Ambassadeur drs. Supriyanto Muhadi (Almarhum) te Paramaribo in huiselijke kring bevestigd de intermenselijke verhoudingen met de Surinaamse samenleving. Hoe noemt Javanen.org dat weer? " Het nut van " Publieke diplomatie ".  Mas Jo maakte deze foto onlangs in juni voor u op Clevia.

 
 
De zin van publieke diplomatie 
19-4-2007 Den Haag, Kaboel Karso -  Mas Jo Moestadja

Sinds het aantreden van het kabinet van president Susilo Bambang Yudiyono, in de media meestal met SBY aangeduid, wordt er op hoog niveau de handels- en diplomatieke betrekkingen geďntensiveerd. De veelvuldige bezoeken van regeringsfunctionarissen en handelsmissies tussen Nederland en Indonesië spelen in dit verband boekdelen. Deze intensieve kontakten hebben er o.a. ook toe geleid dat Nederland de onafhankelijks dag van Indonesië (17 augustus 1945) in 2005 officieel heeft erkend. Dat het niet een vanzelfsprekende zaak is geweest leert de geschiedenis.
 Foto:  vlnr Ramli  Sa'ud (director) Departement of Foreign Affairs Republic Indonesia - West European Affairs, Mas Jo Moestadja (programma-maker), Djauhari Oratmangun (Minister-Deputy Chief of Mission KBRI Den Haag), Yunita Ernawati (top badminton), Eddy Hariyadhi (Vice Minister Buitenlandse Zaken) Director General - Department of Foreign Affairs American and European Affairs) en Kaboel Karso vz. SJiF en verbonden aan Javanen.org.
Bij het bezoek aan Nederland in augustus 2006 werd de Minister van Buitenlandse Zaken, Nur Hassan Wirajuda o.a. vergezeld van zijn Directeur Generaal Eddi Hariyadhi. De KBRI heeft ter gelegenheid van dat bezoek het gezelschap een diner aangeboden. Enkele Surinaams Javaanse organisaties werden daarbij uitgenodigd. Een impressie hiervan is te lezen op http://www.javanen.org/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=94 en de bijbehorende foto’s via de galerie http://www.javanen.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=34&catid=21&PageNo=3Onlangs is in Nederland wederom een delegatie vanuit Indonesië aangekomen voor het voeren van besprekingen met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken onder leiding van Eddi Hariyadi. Zijn functie is vergelijkbaar met die van Staatssecretaris. Als Vice Minister heeft hij de aandachtsgebieden Europa, Noord- en Zuid Amerika, en als zodanig dus ook Suriname.  Op 19 april jl. heeft de heer Djauhari Oratmangun, deputy chief of mission bij de KBRI Den Haag, de redactie van Surjadjati en de voorzitter van SJiF uitgenodigd voor een lunch met de leider van de Indonesische delegatie de heren Eddi Hariyadi en Ramli Sa’ud, Director West European Affairs, bij de Wox in het Centrum van de residentie stad. De heer Eddi Hariyadi is een fervent kroncong liefhebber en heeft aangegeven bij een volgende bezoek het leuk te zullen vinden te kunnen jammen met musici in Nederland. Werkbezoeken van de voorzitter van de Nationale Assemblee van Suriname en de directieleden van RTV Mustika in 2006 aan Indonesië werden gememoreerd. Het voorgenomen bezoek van een Indonesische Handelsdelegatie aan Suriname van 14 tot en met 16 mei 2007 kwam ter sprake. Deze delegatie zal wederom onder leiding zijn van de heer Eddi Hariyadhi. Te hopen valt dat de handelsbetrekkingen als gevolg van deze bilaterale relatie vruchten zal afwerpen voor beide naties. Een goede voorbereiding is het halve werk. De handels delegatie zal eerst Mexico aandoen en daarna Republiek Suriname.  

Nieuws uit Nederland
Ingezonden: Ibu Inten Hardjodikromo
 
Gefinancierd project door Aksi mBangun Yogya (ABY)
Ondersteuning door ABY ‘ waterproject ’ in het dorp Nglarangan, Yogyakarta 
 
Almere, 9 april 2007 
 
Op 27 mei 2006 werd Yogyakarta in Midden-Java getroffen door een aardbeving. Voornamelijk in de districten Kulon Progo, Bantul, Sleman, Klaten en Gunung Kidul waren veel slachtoffers en materiele schade. Een groot deel van mijn familie woont in Nglarangan, een klein dorp op de grens van Bantul en Gunung Kidul.

 

Gelukkig is het aantal sterfgevallen hier beperkt gebleven, maar wel was er ontzettend veel schade, praktisch alle waterputten in het dorp waren ingestort of verwoest, er ontstond een acuut gebrek aan water. Maar God’s wegen zijn soms ondoorgrondelijk, de dorpelingen ontdekten een nieuwe waterbron, die kennelijk spontaan door de aardbeving was ontstaan, een echte Godsgeschenk. Helder water borrelde uit de grond, maar verdween gelijk weer in de uitgedroogde aarde.  In overleg met de dorpsbewoners werd besloten z.s.m. een “ waterbak “ te bouwen, opdat het water niet verloren zou gaan. Met benefiet dansoptreden en andere inzamelacties slaagde ik er in € 1500,00 bij elkaar te krijgen. Daarmee kon de “ waterbak “ worden gemaakt (10 x 5 meter) en het water worden vastgehouden. De “ waterbak “ moest echter nog verder (en beter) worden afgebouwd met een dak er over heen zodat het water schoon bleef. Bovendien wilde ik er wasplaatsen en toiletten bijbouwen, opdat een ieder in het dorp toegang tot water en sanitaire voorzieningen zou krijgen.  

  
  
Overdracht en ondertekening
Voor de verdere afbouw en de benodigde pompinstallatie was nog ca 3000 euro nodig en toen ik hoorde van de  " Aksi mBangun Yogya ” diende ik hiervoor een proposal in via Stichting SJiF. Na enige tijd vernam ik tot mijn grote vreugde en verrassing dat het comité Aksi mBangun Yogya mijn proposal voor het “ waterproject “ alsnog wilde ondersteunen met een donatie van € 2.350,00 Fantastisch! Op 3 maart 2007 ontving ik tijdens de SJiF feestavond in Almere het geld uit handen van de secretaris van SJiF, mw. Ingrid Kartodimedjo-Kidjo. Op 17 maart 2007 vertrok ik naar Jakarta en vandaar verder naar Yogya. Natuurlijk had ik van tevoren uitgebreid overlegd (veelal per sms) met de “ Ketua “ en andere leden van het “ waterproject-comité “ in het dorp Nglarangan op Midden-Java. We hadden volgens de Javaanse traditie een passende datum gezocht en gevonden voor de overdrachtsceremonie van de ABY donatie, en wel op vrijdag, 23 maart 2007 (Jumat Wage). Het hele dorp inclusief notabelen was uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen. Naast wat aankleding (spandoeken en tekstbord) hadden we voor ongeveer 200 personen hapjes en drankjes geregeld. Het “ waterproject-comité “ had de benodigde stoelen en tafels klaargezet.  Om 14.00 uur, toen bijna iedereen verzameld was, begon de voorzitter van het “ waterproject-comité “, de heer Buhar, met zijn openingsspeech. Op mijn verzoek legde hij duidelijk uit waar de donatie vandaan kwam (Comité Aksi mBangun Yogya) en waar SJiF (Setiga Jawa ing Flevoland) voor stond.
 
  Aksi Mbangun Yogya
 
De dorpelingen reageerden verbaasd, maar heel erg dankbaar dat er in het verre Nederland en Suriname mensen van Javaanse afkomst zijn die begaan zijn met het lot van hun medebroeders. 
 

Ik werd formeel geďntroduceerd als vertegenwoordiger (wakil) van SJiF bij de overdracht van het geld. Daarna volgden nog toespraken van pak Lurah en pak Dukuh (resp. dorpshoofd en wijkhoofd) die beiden het comité Aksi mBangun Yogya (en hun collega Javanen) van harte bedankten. De heer Buhar sloot af met een activiteitenlijstje en kon dankzij de donatie van ABY aan het waterproject een aanvang worden gemaakt. Een officiële ‘ overdrachtsakte ’ werd ondertekend en werden natuurlijk foto’s gemaakt. De heer Buhar sloot verder af met de uitnodiging aan alle ABY-deelnemers dat als zij Indonesië bezoeken een kijkje bij het project komen nemen. Indien daar t.z.t. interesse voor is zal ik daar graag mijn medewerking aan verlenen. Een bezoek kan gewenst geregeld worden vanuit Yogyakarta.  Daags na de overdrachtsceremonie werden er al materialen en andere zaken aangekocht en ging men direct verder aan de slag. Op de foto’s is deze vordering goed te zien.

 

Het spreekt voor zich dat ik (ook namens het dorp) bijzonder blij ben met de donatie van ABY en het feit dat we daarmee het project voor een groot deel kunnen uitvoeren. Daarvoor aan SJiF en de initiatiefnemers van “ Aksi mBangun Yogya “ heel veel dank.
 

  

  Overdrachtsceremonie 

  Auteur: Ibu Inten Juminten Hardjodikromo 

  

SAFITRI de nieuwe Waldjinah binnenkort naar Suriname
 

 
Safitri komt uit een gezin van 4 jongens en 4 meisjes, waarvan zij de jongste is. Ze zingt vanaf haar negende, toen ze een lokaal kampioenschap won. Oorspronkelijk komt ze uit de keroncong wereld. Tegenwoordig begeeft ze zich meer in de genres Dangdut en moderne Campur Sari, wat op zich beter marketable is. Safitri heeft ondertussen diverse albums gemaakt, waarvan slechts enkele in Nederland zijn uitgebracht. Zij is in 2003 doorgebroken met de formidabele vertolking van Sayang-sayang. De timbre in haar warme stem evenaart bijna haar schoonheid. Zoals ze altijd al geportretteerd is geweest als een mysterieuze diva. met haar spontane en ontwapenende glimlach oogt ze bijzonder sympathiek en heeft ze meer het beeld van ‘ The girl next door  ’. Ik zag een mooie jonge vrouw van 26 jaar, een slanke den van 1,65m en ca 55 kg schoon aan de haak. (bron: redacteur javanen.org)
 

De populaire Jawa songs op de label Safri Promotions zijn het meest gecomponeerd door Didi Reog's. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd op een sterk en gevarieerd nieuw album van SAFITRI. Muziekkenners waarderen haar om haar bijzondere stemkwaliteit ook in de vertolking van internationale hits. Onze eigen Stanlee Rabidin en Ragmad Amatstam zijn weg van haar zang. Sinds haar introductie bij RTV Mustika Suriname hunkeren de fans om haar live te zien optreden.

 

Vorig jaar heeft zij samen met Didi Reog's Nederland bezocht en werden ze muzikaal begeleid door de Brabantse Pop Jawa formatie Odjo Samar. Men noemt haar dan ook met recht de nieuwe Waldjinah.
 
Toeval of gevoel voor goede muziek?
 
In het jaar 2003 bezocht Mas Jo Indonesie met de sponsor Herman Kromosono van het razend populaire programma " Campuran " op onze zender. Overigens een sterk educatief gerichte radioquiz, waarbij bellers na goede beantwoording van de redactievragen een Nederlandse kraslot kunnen winnen met een waarde van in totaal € 50.000. 
 
Tijdens deze groepsreis op Midden-Java (Solo) bezocht een gedeelte van de vakantiegangers Pasar Klewer en dook programmamaker Mas Jo een muziek toko in en kocht een muziekcassette van Safitri. In dat jaar kwam Didi Reog's en Yanthi Lesmono naar Nederland en Suriname. Direct na terugkeer volgde een zoektocht naar deze dame door Frits Moekaram (Safri Promotions). Het nummer " Sayang-sayang " is voor het eerst afgedraaid in de spraakmakende talkshow " Slegedek in gesprek met Mas Jo " op de haagse kabelfrequentie 95.9 en via internet www.surjadjati.eu.
 
Didi Reog heeft intussen 6 albums voor haar geschreven waarvan u dagelijks haar hits en clips kunt horen en zien op 106.5 FM en TV kanaal 50. Hiermee is haar populariteit buiten Indonesie zo gestegen dat door M-Foundation en het bestuur van Stichtng Jamu voornemens is om haar uit te nodigen. Met haar komst zal de culturele uitwisseling met de bakermat van Pop Java een extra impuls betekenen voor Republiek Suriname. Een beperkt aantal live DVD's van Safitri zal worden uitgebracht door Safri Promotions i.s.m. Stg. Jamu Suriname.
 
Sinds de komst van de eerste zangeres Waldjinah in 1972 is de Pop Javaanse muziek geliefd bij zowel jongeren als senioren.
 
Brian Lotulung breekt door met " Mandy " bij RTV Mustika
Een bijdrage van: Brian Lotulung - Mas Jo, 5 april 2007 Rotterdam - Den Haag
Wie is Brian Lotulung?
Brian Lotulung werd geboren in Paramaribo op 14 juni 1970. Hij kwam met zijn ouders Hendrik Lotulung en Verginia Lie- A- Kwie in 1972 op 2 jarige leeftijd naar Nederland. De familie werd opgevangen door een broer van zijn vader Hendrik. Kort daarna verhuisde de familie naar de gemeente Zwijndrecht (Zuid-Holland).  In de jaren '70 begon vader Lotulung samen met Hendrik Moody de Horrorsband. Hendrik en Ragmad Amatstam kennen elkaar van Billiton. De toen nog onbekende Ragmad werd door Hendrik Lotulung benaderd om voor de Horrors band te zingen tesamen met Jhon Wielinger. Dit was de tijd van de USA Motown soul songs van o.a. Otis Redding e.a.. Met het nummer House of the rising sun brak de band door. The Horrors trad op bij S.T.V.S. en boekte het ene succes na het andere.
 Foto: Brian Lotulung met presentatrice Vallery
In 1972 begonnen Hendrik Lotulung, Ricardo Wouden {Twinkel Stars} en Percy Watson The Brickhouseband. Dit was ook de tijd dat Hendrik Lotulung zijn eigen studio oprichtte. In 1982 kwam Hendrik uit met het album All in. Na ongeveer 7 jaar richtte Hendrik Lotulung The Rythm Selection. In 1986 de band Tryout. In 2000 kwam Hendrik Lotulung helaas te overlijden en zet Brian L. de muzikale genetische basis van zijn vader voort.  
In 1983 remigreerde Brian, zusje Saskia en moeder Verginia naar Suriname. Daar maakte Brian zijn Mulo school af en kwam in 1987 terug naar Nederland om te studeren op de M.T.S.- Elektrotechniek. In dat jaar zong Brian met zijn vader Hendrik in de formatie Tryout. In 1988 is hij als dienstplichtige bij de Koninklijke Landmacht opgekomen. De dienstplicht duurde tot 1989 en maakte Brain daarna zijn studie af. Na de schoolperiode ging hij werken in de bouwsector. Tegelijk pakte Brian zijn muzikale talenten op en kwam in 1991 een Javaanse band genaamd naar Soekarasa onder leiding van Ronnie Soewarta.  In 1992 richtte Brian samen met Andre Soekatma, Kurt Amatsahip en Rikky Amatsahip Contra dansa op. In 1994 sloten Eddy Assan, Oesje Soekatma, Rochmad Soekatma en Ruud Marto zich aan. In dit zelfde jaar gaan Kurt  en de drummer John solo. In 1995 musiceerden Oesje, Eddy,  Rochmad samen met Kurt  en John in Eromas. In 1995 richtte hij samen met de gitarist Henry Troeno de formatie 4-pleasure op. In 1997 stapt Paul Kromowidjojo onze toetsenist over naar de Zorengueband. In 1998 kwam hij de heer Henry Kasijo tegen en ging op solo tour met de formatie Ritmiek. In 2000 richtte hij met Frank- en Henry Karijodikoro de Mawar Mera band die succes boekte op Kwakoe, Milan en Pasarmalam. Dankzij Frank Karijodikoro kwam hij in contact met Lincoln N.V., TV. Sangeetmala, TV Garuda en Apintie. Brian's  eerste videoclip Nowtoe werd uitgebracht door TV. Sangeetmala en gesponsord door Lincoln N.V. In 2000 werd Nowtoe een bekend nummer. In 2002 sloot hij zich aan bij Tropical Surprise onder leiding van Wijlen Carlo Dundas. In 2003 besloot Brian op Promotie tour te gaan en kwam met een verkort album Lobi broko mi ati uit. Kort na een lekkere vakantie werd hij als zanger/muzikant nog succesvoller. Hij schreef nummers met Percy Watson {Zorengueband} en in 2006 slaagde Brian er in om een landelijke hit te scoren met " Mandy ", overigens een cover in het Surinaams.
 Foto: Brian L. met sjaal en Margie W. naast Eddy
Tijdens zijn tweede promotie lukte het hem banden te leggen met RTV Mustika, Borger Breeveld en filmregiseur Pim De Lapara. De volgende stap zou zijn geweest een soapserie. Hier is echter nog niets van gekomen, maar misschien in de toekomst. Na zijn promotie product  " Mandy " wordt hij door Margie Wongsoprajitno benaderd voor presentatiewerk. Na 8 maanden werd Brian bevorderd tot eindredacteur van TV Tandang in Rotterdam en zijn ze beiden sinds februari 2007 gestopt met hun werkzaamheden. Met zijn nieuwe clips " I can't make you love me " en " Mi nomroe wan " kunnen zowel de kijkers en luisteraars een beeld vormen van zijn passie voor muziek.  Hij is nu bezig zijn muziekstijl vanuit de Javaanse gemeenschap te veralgemeniseren, dat wil zeggen een internationale allure te geven.  Ruim 2 jaar zit de veelzijdige zanger in de formatie Zorengue en heeft het erg naar zijn zin en treden zij vaak op.
Momenteel studeert Brian Lotulung Sociaal Juridisch Arbeidsrecht. Een uiterst sympathieke zanger met visie die heel  goed weet waarmee hij bezig is. In de toekomst zult u meer horen van zowel Brian als van Margie Wongsoprajitno. In Suriname is Brian zowel bi jde Javaans getinte en overige mediazenders razend populair. Ook bij de Surinaams Javaanse radio aanbieders in Nederland worden zijn tracks dagelijks afgedraaid.
 Brian in gesprek met radio Mustika

Bahasa Indonesia: interview met de zangeres INDAH ANDARINI www.ranesi.nl

Lancering website en internet audio streaming
Zaterdag 10 maart 2007 lancering website en internet audio streaming RTV Mustika, tijdens het spektakel " muziek, mode en media " Amsterdam ZO,  lees verder in archief.   
Radio Mustika 10 maart 2007 via internet internationaal te beluisteren
De algemeen directeur Willem Soedijono van RTV Mustika maakte kennis met de heer ing. R. Boedhoe MBA directeur van RiboSystems die het mede mogelijk heeft gemaakt om binnen 2 weken online te kunnen zijn op internet streaming. Mocht de heer Boedhoe en gezin in Suriname zijn dan is hij van harte welkom, aldus pak Willem die bekend staat om zijn gastvrijheid.
 
 
 
Met de introductie van mode in combinatie met een magic entertainment van Irian Kasmin (Alladin) op dit spektakel kan de organisatie terugblikken op een geslaagde thema avond. De lancering van de RTV Mustika website en audio streaming op internet is wederom een mijlpaal voor de meertalige zender in Republiek Suriname bereikt. Uit Suriname is speciaal overgekomen de algemeen directeur Willem A. Soedijono. De populaire zangeres Indah Andarini uit Jakarta trad op met Odjo Samar.  De aanzet van Oscar Harris om een talentenjacht te organiseren startte met 2 deelnemers en bracht hij zelf het nummer " take good care of her "  ten gehore. In de jury zaten Oscar Harris, Eddy Assan en Jessica Dikmoet. De Indonesische Ambassadeur Habibie die overigens vloeiend Nederlands spreekt gaf een korte speech en maakte eveneens kennis met de waarnemend Ambassadrice van Suriname mw. Amina Pardi vergezeld van DNA voorzitter Paul Somohardjo die om prive redenen in Nederland vertoefde. De intermenselijke verhoudingen zijn hierdoor versterkt of je op hem lijkt of niet.
 

 

De fans van Indah Andarini, Odjo Samar en Le Freak zijn tot 03.00 uur in De Smeltkroes blijven feesten. De publieke reacties waren bemoedigend en hebben ondanks een koude Atrium in het Cultureel en Educatief Centrum de bezoekers genoten van het  gebeuren. Tijdens de inloop kon men van gamelanmuziek van Ludruk Cabaret Nationaal 2000 genieten en werd de officiele opening verricht door directrice mw. Mildred Demon. De master of ceremony lag in handen van MJ. Glans en Mas Jo. Licht en geluid werd verzorgd door Lino en Djoenerie. De CD release Pop Jawa Warna-warni van Indah Andarini en Ita Suwardi is uitgesteld  en zal op een nader tijdstip  i.s.m.  Suriani Music (Indoscene) worden uitgebracht.  DJ Rico en Irian Kasmin (Alladin) stonden garant voor een goede timing van de muziek tijdens de mode show ESAP DESIGN van Shirley Amina Paimo uit Den Haag. Restaurant De Smeltkroes staat nog meer op kaart en blijft de directrice Srie-A Karso nuchter. Een plan is opgevat om Indah Andarini waarschijnlijk  te combineren met de jonge populaire zangeres Ita Suwardi uit Jakarta. Als vertegenwoordiger RTV Mustika Nederland wens ik u allen heel veel succes toe en kunnen de kijkers en luisteraars rekenen op mijn buitenlandse bijdrage.
 
 
 Indah Andarini & Eddy Assan

 

Een bijdrage van Mas Jo


Indah Andarini op visite bij Klompok Bangun Trisno Den Haag

Na haar succesvolle show op zaterdag 10 maart 2007 in Amsterdam is Indah Andarini op visite geweest met RTV Mustika mediawerker Mas Jo bij bewonersgroep Klompok Bangun Trisno. Het weer was schitterend en bracht de zangeres uit Jakarta een huisbezoek om kennis te kunnen maken met de senioren aan de Retiefstraat. De dames die de wekelijkse gymles volgen waren bijzonder verheugd met haar spontane visite. Een hele leuke ervaring voor haar. Alle nummers van de eerder uitgebrachte Pop Jawa albums doen het zeer goed in Nederland.
 

   


Zangeres Indah Andarini uitnodigd door KBRI Den Haag

 

De Ambassadeur Habibie van Indonesië waarderen haar komst op de 70e verjaardag van zijn vrouw in Wassenaar.  Na een gezamenlijk gebed was er tevens live muziek van Ferry Kusumo. Andarini bracht een aantal nummers ten gehore varierend van Tembang Jawa, kroncong, dangdut, lagu Sunda en lagu Batak en Indonesia. Uit de Surinaams Javaanse gemeenschap in Nederland waren Kaboel Karso met ega, Vivian Kromodikoro, Milly Soerohardjo, Ronald van Rangen en Mas Jo persoonlijk uitgenodigd. Zoals altijd gaat de gastvrijheid gepaard met lekker eten en spontaan poco poco  en zingen om de jarige een onvergetelijke herinnering te geven. Indah Andarini zong een van de oudste kroncong liedjes, Kr. Moresko (.../Kusbini-1930).
 

 


. Radiodialoog tussen Suriname en Java

 

Caribische redactie Wereldomroep Hilversum

14-03-2007

 

" Heel interessant en indrukwekkend." Zo typeert Joss Wibisono de proefuitzending van de Wereldomroep die woensdag 14 maart live werd uitgezonden. Een mogelijke nieuwe serie radioprogramma's Dialoog Mundial moet een brug slaan tussen Javanen in Suriname en Javananen in Java.  Wibisono, die zelf in de studio in Hilversum zat, was namens de Wereldomroep presentator en gastheer van de twee partnerstations waarmee live verbinding werd gemaakt; Radio Mustika in Suriname en Radio Solo op Java. De spreektaal was Javaans, waardoor Surinaamse Javanen en de mensen op Java elkaar konden verstaan. Dat ging Wibisono, die ook eindredacteur is van de Indonesische afdeling, in het begin wat moeilijk af, maar na verloop van tijd klonk er geen hapering meer.

 

Het was aftasten en kennismaken, in deze proefuitzending. Heikele onderwerpen, zoals een vergelijking van Soekarno en Soeharto tegenover Bouterse en Somomhardjo bleven daarom ook uit. Wibisono is zelf bijzonder geďnteresseerd in de rol die Javanen in de Surinaamse samenleving spelen. "Ik ben nog nooit in Suriname geweest. Mijn opa wou er in de jaren dertig naar toe, maar hij mocht niet van zijn vader. 'Daar is ons volk', zei mijn opa altijd. Ik ben daarom ook heel benieuwd hoe Javanen in Suriname leven en of ze hetzelfde voedsel eten als wij op Java", zei Wibisono in een interview voor de speciale live uitzending.Gerichtheid op Java.


Bijzonder vond Wibisono de gerichtheid op Java die nog steeds te bespeuren is bij Javanen in Suriname. " In de uitzending vertelde iemand dat een deel van de islamitische Javanen in Suriname niet met het gezicht naar Mekka maar naar Java bidt. Heel interessant is die oriëntatie op de Javaanse roots die zich ook uit in rituelen rond dood, geboorte en naamgeving", vertelt Wibisono. De luisteraars kwamen in deze pilot niet aan bod, maar dat is wel de bedoeling. Of en wanneer deze speciale Dialoog Mundial een vervolg krijgt is nog onduidelijk. De verwachting is wel dat er veel belangsteling is bij Javanen in Suriname. " Ze willen meer weten over hun roots en willen ook echt Javaans leren praten ".

 

Bron: Wereldomroep Nederland  

 

Publieke diplomatie op 32ste Srefidensi Dey 2007

De receptie van de 32ste viering van Republiek Suriname in Den Haag kwam een beetje sober over  ondanks de lekker verwarmde buitentent op de Surinaams Ambassade in Den Haag. Het Javaans deel was goed vertegenwoordigd. Onder de aanwezigen heb ik met genoegen de heer Toemin met echtgenote, het echtpaar drs. Patmo-Mingoen, de heer Johan Karsowidjojo, Mundo Kasmo (PL Ned.), Rudie Somohardjo, drs. Stanlee Lo-A-Njoe, Kaboel Karso, Santhusia Alisentono, dr. Johan Ferrier met zijn dochter drs. Kathleen Ferrier en uiteraard mw. Amina Pardi kunnen spreken en feliciteren. Na het Surinaams volkslied sprak de Ambassadeur  mw. Urmila Joella-Sewnundun de genodigden toe.
 
Sinds enkele jaren is tijdens belangrijke gebeurtenissen van de Surinaamse Ambassade in Nederland de Javaanse vertegenwoordiging duidelijk merkbaar. Hoe de publieke diplomatie is geweest in de periode van de heren Toemin en Sowirono kunnen we slechts achterhalen door het houden van gesprekken. Volgens insiders waren de convocaties slechts voorbehouden aan een selecte groep. De heer Johan Karsowidjojo sloeg gedurende zijn diplomatieke ambtsperiode een brug naar diverse Surinaams Javaanse organisaties, in 2005 voor het eerst met de komst van Minister Edwin Toekimin Wolf van Onderwijs en Volksontwikkeling in Nederland. De verdere doorbraak komt door de publieke diplomatie van de heer Kaboel Karso verbonden aan de Stichting Setiga Jawa ing Flevoland (SJiF). Stg SJiF trommelde binnen enkele dagen meer dan 20 Javaanse organisaties uit heel Nederland bijeen om nader kennis te kunnen maken met de bewindsman in restaurant De Smeltkroes in Amsterdam Zuid-Oost. De publieke diplomatieke contacten met de Indonesische Ambassade startte met de proclamatie van de jonge organisatie SJiF (Setiga Jawa ing Flevoland) met als zetel Almere in de Flevopolder. In de afgelopen periode is de kloof  tussen het corps diplomatiek en de Surinaams Javaanse doelgroep in Nederland kleiner geworden. Met de Indonesische Ambassade bestaat er geen kloof meer en memoreren we de uitspraak van dr. Siswa Pramono LLM “ de Surinamers hebben nu een luxe probleem, ons huis is ook jullie huis “, tijdens de Aksi Bangun Yogya van 16 september 2006.

 

Regelmatig vindt er op publiek diplomatiek niveau uitwisseling plaats van actuele activiteiten die uiteenlopen van een benefiet voor een goed doel tot sociaal- en culturele hoogtijdagen van diverse organisaties in Nederland. De lokale radio aanbieder Surjadjati op Den Haag FM95.9 onder leiding van Mas Jo wordt regelmatig betrokken bij de komst van onder andere kunstenaars en bestuurders uit Suriname en Jakarta en niet uitsluitend van artiesten. Op lokaal niveau hebben we vorig jaar studenten van het ADEK universiteit uit Suriname en onlangs ook de district commissaris Soekimo van Commewijne in de studio mogen ontvangen. Ook het medium internet speelt een belangrijke rol in de informatiesamenleving en bewijst zijn nut en noodzaak.

 

Tijdens de receptie van 2005 schrok de toenmalige Ambassadeur van Suriname van de oververtegenwoordiging van het Javaans deel in Wassenaar. Op 10 maart 2007 heeft mevrouw Amina Pardi in de hoedanigheid van waarnemend ambassadeur Republiek Suriname kennis kunnen maken op een informele wijze met de Indonesische Ambassadeur Habibie tijdens het thema “ muziek, mode en media ” met de Indonesische zangeres Indah Andarini en onze eigen Oscar Harris in Amsterdam.

 

De Surinaamse vertegenwoordiging door de Ambassade van Suriname voor het volk van Indonesië hebben ik wel gemist op 17 augustus jl. in Wassenaar met de viering van 62 jaar Merdeka Republiek Indonesië, echter op de 6 september jl. op de officiële receptie was zelfs de heer Paul Somohardjo toevallig aanwezig met een tussenstop in Nederland. Afgelopen vrijdag 23 november 2007 heb ik zowel de Ambassadeur Yunus Fennie Habibie met zijn plaatsvervanger Djauhari Oratmangun met echtgenote kunnen spreken op de Ambassade van Republiek Suriname aan de Alexander Gogelweg in Den Haag.

 

Het was wel een gezelschap met hoge pieten waaronder dr. Johan Ferrier met dochter, tweede kamerleden, wethouder drs. Rabin Baldewsing en vooraanstaande Surinamers in Nederland. Zo sprak ik ook de zanger en entertainer Jules Fullington die momenteel op vakantie is in Nederland. Het meest opmerkelijke is de felicitatie met de heer mr. drs. T. Bissessur, dat hij het uiterlijk kenmerk van Javaan zijn associeerde met De partij (letterlijk zei hij “ u bent gekomen voor de partij, ik ben van VHP, aldus Bissessur ”. Het leukste moment voor een internetfotograaf is om de zoon van parlementsvoorzitter Paul Somohardjo met de Surinaamse vlag in de hand. Wat mij wel opviel is de afwezigheid van de Nederlandse pers. Wellicht is er gekozen voor een low profile Srefidensi Dey receptie 2007. 

  

Volgens insiders is de eerstvolgende publieke diplomatiek bezoek van zowel de Indonesische Ambassadeur en de Surinaamse Ambassadrice op 1 december 2007 gepland in Delfzijl met de viering van 25 jaar sociaal en culturele vereniging Gotong Royong. Een ding staat vast, mevrouw Amina Pardi en KBRI Den Haag onderhouden goede publieke contacten met onder andere de doelgroep Surinaamse Javanen in Nederland. Met de vooraankondiging van het wegvallen van radio programmaker Mas Jo Moestadja per 1 januari 2008 vanuit de residentie stad zal er een leegte kunnen ontstaan in de informatieve verbindende en bindende rol tussen de Surinaamse en Indonesische gemeenschap. Het ligt aan de collegae radio aanbieders (lokaal en bovenlokaal) in overweging te nemen dit verder op te pakken voor de doelgroep. Het medium radio en internet is bijzonder belangrijk in de publieke diplomatie. (Tekst Mas Jo, 23 november 2007 Den Haag).

 

           


Feedback oproep schoonmaak actie Rachmatuulah Islam begraafplaatsen 
 
De jaarlijkse vastenmaand (Ramadan) zal de komende week aanvangen. Het is gebruikelijk (traditie), dat de begraafplaatsen van dierbaren worden schoongemaakt onder vele Javaanse moslims. Enkele weken geleden heeft de redactie de eer gehad om hadji Nurman Pasaribu en Pasiman in de studio te hebben. Naast het studiogesprek over hun sociaal, cultureel en religieuze bewogenheid is er ook een oproep gedaan aan luisteraars om de zondag voorafgaand aan de vastenmaand, 9 september ’07 dus de begraafplaats in Den Bosch schoon te maken. Hieronder treft u een bericht afkomstig van beide heren verbonden aan de Vereniging Rachmatuullah Islam.
 
 
Ass. Wr wb!
 
Mas Jo,
 

De schoonmaak actie begraafplaats vanmorgen (zondag 9/09/2007) was een succes! Mede dankzij de oproep via Surjadjati tijdens de uitzending van 4 september met Slegedek in Gesprek …

Hier zijn enkele foto’s gemaakt tijdens de actie; misschien is het ook goed om te vermelden in de website Surjadjati of RTV Mustika. De rol van Radio Surjadjati is hier opnieuw bewezen! 
 

Foto nr 025 –groepsfoto na afloop

Foto nr 009 – voor de aanvang van de actie

Foto nr 022/023 – impressies van de schoonmaak actie
 
Salam takzim,
 

Haji Pasiman & Haji Nurman

 
In Slegedek in gesprek met Mas Jo bij radio Surjadjati Den Haag FM95.9
 
Vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 werden ook de Javaanse-Surinamers voorgehouden, dat ze maar beter Nederlander konden blijven. De motieven waren voor velen anders, sommigen het behoud van de Nederlandse Nationaliteit, studie, economische motieven, gezinshereniging en angst voor het uitbreken van heftige onlusten. Achteraf gezien zijn die voorgehouden onrusten door politieke leiders uitgebleven De Javanen werden in Suriname min of meer onder druk gezet om dan ook maar Nederland te gaan. Huis en haard werden voor een appel en een ei verkocht en zochten hun heil in een totaal nieuwe omgeving en cultuur.
 
Hoe was het toen en hoe is het nu met de senioren die opgevangen werden in Sint Michielsgestel als bejaardenoord en opvangtehuis? In een luchtig studiogesprek blikken we kort terug terug en zijn uiterst geinteresseerd naar hun ervaringen en toekomstvisie van enkele sociaal bewogen Koninklijk onderscheiden burgers.
In Slegedek in gesprek met Mas Jo ....           
 

Vanavond in Slegedek in gesprek met Mas Jo .....bpk. Hadji  Pasiman en N. Pasaribu.
 
We praten over het ontstaan van Beekvliet, Rachmatullaah Islam (moskee) en kijken vooruit naar de komende ramadan (vastenmaand) 2007.  
 
De luisteraars mogen gerust participeren tijdens het studiogesprek. Bel naar de studio  070-316 49 60  of  070 317 491 .

Recente foto van Moskee Rachmatullaah. De maan-ster figuur boven de blauwe koepel is gemaakt van roestvrijstaal
door een Ijzersmid uit Cipayung, West Java. De oude uit koper vervaardigde maan-figuur is gestolen.

Javaanse Surinaamse moslims en actief burgerschap
 
De Javaanse moslims participeren niet of onvoldoende in dialoog " moslim en burgerschap "

 

In navolging van de (landelijke) discussie rondom islam en burgerschap is afgelopen zondag 8 juli in Rotterdam een verdere aanzet gegeven door de Stichting SPIRIT (Surinaamse Participatie en Integratie in Rotterdam) in samenwerking met het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) in gebouw de weerhaan aan de Gerard Scholtenstraat 128 te Rotterdam-Noord. De dagvoorzitter Rudie Somohardjo gaf in de inleiding de gevoeligheid van dit thema aan binnen de Surinaams Javaanse doelgroep in het bijzonder in Rotterdam en Nederland als volgt:

 

1.                   Zijn er ook Javaanse moslims in Rotterdam/Nederland?

2.                   Waar zijn ze?

3.                   Waarom horen we weinig van ze?

4.                   Ondervinden ze belemmeringen in hun inburgering?

5.                   Klopt het dat Javaanse Surinaamse moslims bekend staan om hun gematigde karakter en werkt deze houding belemmerend dan wel bevorderend voor een geslaagd burgerschap?
 
 
dr. Wilfred Campbell, dr. Edwin Marshall, S. Kertokalio en Rudie Somohardjo
 
Ook gaf Rudie Somohardjo in zijn toelichting de verscheidenheid in stromingen binnen de islam waaronder de vier grootste , Ahmadiyya, Alevieten, Soenieten en Sji-ieten die we kennen en de Surinaams Javaanse moslims. Gezien de complexiteit en gevoeligheid binnen dit onderwerp is een duidelijke afbakening gemaakt om niet de religie, de islam ter discussie te stellen, echter de vraag te stellen “ hoe kunnen we de jongeren aanzetten tot zingeving, moslim zijn in relatie tot burgerschap “?. Hoe kunnen we gezamenlijk de jaarlijkse Idul Fitre vieren en waarom er discrepantie is in tijdsrekening van de “ juiste ” dag om maar niet te spreken van een landelijke overeenstemming en samenzijn. Volgens de heer Markum Kromosoeto is wetenschappelijk een juiste tijdsrekening elk jaar te bepalen zonder al te veel rompslomp en discussie.
 
 
 
Wat zijn de ervaringen van de aanwezigen m.b.t. de werkgever als het gaat om een opname van een vrije dag bij het einde van de vastenmaand? De heer Hadji Markum Kromosoeto opende op verzoek de bijeenkomst met gepast gebed (doa) en brak de discussie op een aangename wijze los. Een brede maatschappelijke discussie omtrent donorschap en in het bijzonder binnen de Javaanse gemeenschap ligt even gevoelig als de positie van minderheden (homo) in de islam.
 
Hoe gaan wij als Javaanse moslim om met kritiek als bijvoorbeeld uitspraken van leefbaar Rotterdam Marco Pastors en Geert Wilders? Hoe vindt geloofsoverdracht plaats en op welke wijze kunnen we de jongeren de zingeving van bijvoorbeeld moslim zijn in overweging geven? Mas Jo refereerde naar de inzet van moslim broeder Remie Soekirman enkele jaren terug tijdens een symposium islam en Krijgsmacht in Ypenburg. Daarnaast is hij ook actief secretaris van een netwerk binnen de defensie organisatie met collega’s over het vraagstuk en aandacht voor islamitische geestelijke verzorging en etnisch culturele minderheden. We leveren wel onze bijdrage maar hebben niet de gewoonte om de media op te zoeken. Het zal wellicht onze bescheidenheid in de verscheidenheid zijn van goed geďntegreerde burger in de Nederlandse samenleving.

 

De inleiders dr. Wilfred Campbell en dr. Edwin Marshall hebben actief geparticipeerd in dit thema en is er in een klein groepsverband ook een televisie opname gemaakt.
 
dr. Campbell in gesprek met enkele moslims 
 
De heer Rudie Somohardjo maakte zich ook zorgen om de mogelijke verharding beďnvloeding in Suriname als in Nederland. Hij noemde zelfs een Fatwah uitspreken binnen de moslim gemeenschap niet passen binnen de Javaanse moslim wereld. We moeten onze ogen niet sluiten voor vraagstukken die in de huidige tijdgeest soms antwoorden vragen die niet eenvoudig zijn te formuleren. Het blijft een proces van zoeken naar een balans tussen individuele keuzes of zich te committeren met een (islamitische) organisatie van welke etnische afkomst dan ook.
 
De discussie rondom dit thema werd afgewisseld met achtergrondmuziek van Qasida Assalaam en zal deze dag zeker een follow up krijgen. Zoals gebruikelijk werd de dag weer afgesloten met een gebed door de heer Doel Eskak en op zeer gemoedelijke sfeer werd er nagepraat. Dr. Edwin Marschall is op dit moment bezig een verder onderzoek af te ronden omtrent een aantal vraagstukken binnen de hindoestaanse en Javaanse moslims. Het thema “ selametan “ is eveneens een van zijn aandachtsgebieden. Een voorzichtige conclusie die we kunnen stellen is dat er over gesproken wordt en dat taboe doorbrekende onderwerpen meer aandacht moeten krijgen dan het breed uitmeten door de media van dit mondiaal vraagstuk.
 
Een gebed zonder eind? De tijd zal het leren of geven we ons over aan de weg van de minste weerstand. Ach, laat maar het heeft toch geen zin om met mijn naaste (familielid) over de eigen keuze te praten, want we komen er toch nooit uit en vermijden we daardoor mogelijke ruzie en kan de kloof alleen maar groter worden. Het wordt pas realiteit als we met ernstige ziekte of de dood worden geconfronteerd en geestelijke verzorging een noodzaak wordt. Hoe gaan we met deze vraagstukken om en zijn we bereid er over te praten.
  
De wereld draait door en wonen, werken we in vreedzame omgang om met onze buren en op school spelen alle culturen broederlijk met elkaar. Men denkt gelijk aan de Turken, Marokkanen als we het over moslims in Nederland hebben en vergeten we, dat er ook Aziatische moslims zijn waaronder de Surinaamse Javaanse en Hindoestanen moslim broeders en zusters. 

 

Vermeldenswaard is dat de televisie redactie van SIO, SPIRIT en M-Foundation Suriname vertegenwoordigd door Mas Jo Moestadja een integrale aanpak hebben opgezet waarbij de beelden geschikt gemaakt zullen worden voor uitzending via Mustika TV en TV Pertjajah Nickerie Suriname. De redactie van M-Foundation wordt op dit moment gevormd door Brian Lotulung en Mas Jo Moestadja.
 
 De veelzijdigheid van Brian Lotulung als cameraman voor M-Foundation en Stg. Jawa Muziek Suriname.
 Tekst Mas Jo, Rotterdam 8 juli 2007